LK Armatur Our websites English
Close

Our websites

LK 750 Air Bleed Valve

LK 750 Air Bleed Valve

Air vent valve for heating systems.

LK 750 Air Bleed Valve

Variants

Detailed Information

Description

Air vent valve for heating systems.

Air bleed valves are fitted at the high points of the system. Fits collecting pipes, radiators, etc. The thread is sealed in the usual way.
Note: In order to avoid the risk of leaks, ensure that the slotted screw is tightened so that it abuts the swelling discs. During commissioning, it is normal for the vent to leak a few drops of water.

Avluftaren ska kontrolleras regelbundet. Avluftning sker när luft i systemet får avluftarens svällskivor att torka. Luft strömmar då ut och ventilen stänger när svällskivorna åter får kontakt med vätska. Vid behov kan avluftaren rengöras. Den integrerade nålventilen stänger mot värmesystemet när den övre delen av avluftaren skruvas av. Under skruven på den övre delen av avluftaren finns svällskivorna. Kontrollera att dessa är rena. Rengör vid behov i ljummet vatten. När överdelen skruvas tillbaka ska den skruvas helt till botten dvs. så långt att bara lufthålen är synliga i skarven.

Technical Data

Working temperature: Max. 115°C
Max. working pressure: 0.7 MPa
Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
Other data: Material, valve Chrome plated Brass MS58